Stichting Omroep 1 (voorheen Regionaal Mediacentrum Vallei) is het samenwerkingsverband van lokale omroepen in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei/Foodvalley. Deze streek omvat zeven gemeenten: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. De stichting wil de omroepen binnen dit gebied technische, redactionele en organisatorische kennis en kunde laten uitwisselen en voor de omroepen gezamenlijke producties maken.

De bracheorganisatie stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft de ambitie om door middel van de vorming van streekomroepen te werken aan schaalvergroting en professionalisering van de media-instellingen om deze slagkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Het kabinet werkt aan een herziening van de Mediawet. Het is de verwachting van de NLPO dat er in 2026 nog maximaal 80 lokale (streek)omroepen zijn. Omroep 1 is voorbereid op deze ontwikkeling.

In Omroep 1 werken nu drie omroepstichtingen samen:

 

De omroepen binnen de samenwerking hebben (nu nog) hun eigen zendmachtiging, programmabeleid bepalend orgaan en radiostation. 1vallei en Rhenen FM starten in 2023 met uitzenden via FM. Testuitzendingen via DAB+ zijn al te ontvangen. 1vallei wil z.s.m. de programmering van Stilok hervatten.

XON is het merk waarmee Omroep 1 tv-nieuws, overig tv-aanbod en onlinenieuws produceert ten behoeve van het lokale media-aanbod in de streek.
XON is een geregistreerd merk in de Benelux.

 

logo Omroep 1 klein

Contact:
Omroep 1
Postbus 4242
6710 EE  Ede
mail

 

Doelstelling Stichting Omroep 1:

 

De stichting heeft tot doel:

  1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeenten indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen; hierna te noemen het verzorgingsgebied;
  2. het verzorgen van media-aanbod voor lokale publieke media-instellingen met wie de stichting daartoe een streeksamenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
  3. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen, indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen;
  4. zij gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op het verzorgingsgebied, indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen;
  5. zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk zijn;
  6. zij beoogt niet het maken van winst.