Dagelijkse leiding - XON

Bestuur Stichting RMC Vallei

Willem de Vos, voorzitter
Ruben Landman, secretaris
Gé van den Brink, penningmeester
Peter Blokhuis, lid
Jakob Germs, lid
Rien Janssens, lid

Programmaleiding XON (tv en online):

Martin Both, hoofdredacteur