Naast pakketjes, boodschappen, nu ook identiteitsbewijzen aan huis bezorgd . Foto: XON

Naast pakketjes, boodschappen, nu ook identiteitsbewijzen aan huis bezorgd . Foto: XON

EDE - De fractie van de VVD in Ede vind dat de dienstverlening van de gemeente moet worden uitgebreid, maar ook passender moet zijn bij de huidige situatie.

Een motie ingediend door Bart Omlo van de VVD, gesteund door bijna de hele raad, op GroenLinks na, riep het Edese college op om ervoor te zorgen dat voor wie dat nodig heeft identiteitsbewijzen thuis bezorgd kunnen worden.

Deel dit artikel