Dorpshuis Elst. Foto: Gemeente Rhenen

Dorpshuis Elst. Foto: Gemeente Rhenen

ELST - Op 12 juli heeft het college besloten om de verkoop van het voormalige Dorpshuis in Elst (Rijksstraatweg 164) te starten. Partijen die het terrein willen kopen, kunnen zich aanmelden voor de verkoopprocedure.

In 2012 is het Bestegoed in Elst opgeleverd. Daardoor is het pand van Dorpshuis Elst leeg komen te staan. De behoefte aan woningen is groot op dit moment. Daarom start de gemeente Rhenen nu met de verkoop van het voormalige Dorpshuis. Wethouder Gert van Laar: “Ik ben blij dat na een lange tijd van leegstand er eindelijk gebouwd kan worden. De woningen zijn echt heel hard nodig.”

Een verkoopdocument
Voor de verkoop is een verkoopdocument vastgesteld.
Daarin staat onder andere:
- de procedure die voor de verkoop gevolgd wordt;
- het tijdspad van de verkoopprocedure;
- de eisen waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

De woningen

Op het terrein komen woningen, met- of zonder zorg. Deze moeten voldoen aan de Woonvisie van de gemeente Rhenen: voor 50% bestaan uit betaalbare woningen. De gevel van het Dorpshuis is monumentaal verklaard. Achter de gevel kan nieuw gebouwd worden of er kan gekozen worden voor renoveren. Dat is aan de koper.

Minimale eisen en pluspunten

Geïnteresseerde partijen kunnen een plan indienen dat voldoet aan de minimale eisen. Naast deze eisen wordt er ook gekeken naar een aantal pluspunten. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid, betaalbaarheid, realisatie van de woningen voor Elstenaren en het behoud van het voormalige pand. De invulling van het plan in combinatie met de geboden prijs leiden tot de partij aan wie de gemeente wil verkopen. Volgens planning is de koper volgend voorjaar (2023) bekend.

Informatie Het verkoopdocument staat op www.rhenen.nl/grondverkoop, onder ‘Dorpshuis Elst’. Geïnteresseerden kunnen het verkoopdocument daar downloaden en kennisnemen van de procedure en de randvoorwaarden.

Partijen die deel willen nemen aan de verkoopprocedure melden zich uiterlijk 6 september als deelnemer aan door een mail te sturen naar nicole.smits@rhenen.nl o.v.v. ‘Aanmelden verkoopprocedure Dorpshuis Elst’.

Deel dit artikel