Gerrit Flier SGP  Foto: XON

Gerrit Flier SGP Foto: XON

EDE - Ondernemers van winkels die niet essentiëel zijn hebben het erg lastig: provincies, gemeenten en diverse politieke partijen willen dat het kabinet actie onderneemt en dat deze bedrijven hun deuren weer mogen openen. Ook de Edese SGP fractie heeft een brief gestuurd aan premier Mark Rutte.

"Deze lockdown, die bovenop andere en eerder genomen maatregelen komen, maakt dat ondernemers in meerdere opzichten leeglopen. In financieel opzicht, omdat er geen inkomsten zijn en de uitgaven doorlopen en ook huna gezondheid heeft er onder te lijden. Een onderneemster vertelde mij dat ‘deze maatregelen enorm aan haar vreten, en dit haar energieniveau tot het nulpunt laat dalen’. Op deze wijze trekt dit mentaal en emotioneel een enorme wissel op onze winkeliers, waardoor ze moeite hebben en houden om hun hoofd boven water te houden. De grootste politieke fractie uit Ede wil dat er zo spoedig mogelijk, mogelijkheden worden onderzocht die het mogelijk maken om deze winkels weer te openen", zo stelt fractievoorzitter van de SGP in Ede Gerrit Flier. De SGP wil middels de brief een duidelijk signaal afgeven aan het kabinet.

Brief

In de brief vraagt de Edese SGP aandacht voor de winkeliers die het lastig hebben. Ook feliciteert de fractie Rutte met zijn nieuwe ministersploeg: "In dat kader richt ik mij dan ook graag tot u met een hartekreet van onze winkeliers binnen de Gemeente Ede uit de niet-essentiële sector die vanwege besluitvorming vanuit Den Haag weer in een lockdown terecht zijn gekomen. Deze lockdown, die bovenop andere en eerder genomen maatregelen komen, maakt dat ondernemers in meerdere opzichten leeglopen. In financieel opzicht, omdat er geen inkomsten zijn en de uitgaven doorlopen en ook qua gezondheid. Een onderneemster vertelde mij dat ‘deze maatregelen enorm aan haar vreten, en dit haar energieniveau tot het nulpunt laat dalen’. Op deze wijze trekt dit mentaal en emotioneel een enorme wissel op onze winkeliers, waardoor ze moeite hebben en houden om hun hoofd in financiële, maar ook in fysieke zin, boven water te houden. In dat opzicht willen wij als grootste fractie van de Gemeente Ede graag aandacht vragen voor deze sector. Dit omdat hun bestaansrecht en voortbestaan in gevaar lijkt te komen. De gevolgen van een faillissement, burn-out, etc. hoef ik niet nader toe lichten, die zullen vanuit de berichten die tot u komen niet onbekend zijn. De creativiteit van de ondernemers lijkt eindig. De rek is eruit. Als raadsleden proberen wij een luisterend oor te zijn voor onze ondernemers, maar dit levert hen geen perspectief op voor de toekomst.

Als SGP Ede zien wij graag dat mogelijkheden worden onderzocht en verkend die het wel mogelijk maken om open te kunnen gaan, waarbij we terdege rekening (moeten) houden met de gevolgen van besmettingen. De winkeliers van niet-essentiële sectoren geven aan, met inachtneming van de huidige regels, het prima te kunnen organiseren dat er maximaal één klant per vijf vierkante meter in de winkel ontvangen kan worden. Door dit op deze wijze toe te staan, geeft u deze ondernemers hun perspectief, zingeving in het leven en energie terug. Wij roepen u daarom dan ook van harte op om te kijken wat wel mogelijk is en hiervoor op zeer korte termijn ruimte voor te geven", zo schrijft Gerrit Flier aan Mark Rutte namens de Edese SGP fractie.

Deel dit artikel