Ede geeft groen licht en miljoenen voor World Food Center Experience - XON

Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Entree World Food Center Experience. Foto: World Food Center Experience
Food Machine World Food Center Experience. Foto:  World Food Center Experience

Food Machine World Food Center Experience. Foto: World Food Center Experience

EDE - Met een ruime meerderheid (26 voor, 8 tegen) is de gemeenteraad van Ede akkoord gegaan met de komst van de World Food Center Experience. Ede stopt in totaal 6 miljoen euro in de realisatie van het voedselattractiepark dat wordt gebouwd achter de monumentale Mauritskazerne.

Dankzij het besluit van Ede is de komst van het 33 miljoen euro kostende project een grote stap dichterbij gekomen. Het provinciebestuur maakte eerder al 3 miljoen euro over en stelde nog 14 miljoen euro in het vooruitzicht. Maar voordat die laatste miljoenen worden overgemaakt, moest Ede zelf ook financieel instappen. Diezelfde voorwaarde stelde het Rijk voor een bedrag van 5 miljoen euro.

Zie ook: WFC Experience: luchtkasteel of toch een aanwinst voor Ede?

De overige 5 miljoen euro moet worden aangeleverd door het bedrijfsleven. Vooralsnog heeft alleen de Barneveldse TeKa-groep 2,5 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Andere bedrijven hebben officieel nog geen geld toegezegd.

Opluchting

Verantwoordelijk wethouder Leon Meijer is opgelucht dat de raad met ruime meerderheid heeft ingestemd. "Het is een lang traject waarin je probeert tegemoet te komen aan de gemeenteraad. Aan de vragen die ze hebben en de risico's die ze zien. Als de raad zegt dat je het goed hebt gedaan, dan voelt dat wel als een opluchting."

Ook fractievoorzitter Thimo Harmsen van de VVD is blij met de uitkomst. "We hebben in Ede ongelooflijk veel werkgelegenheid zien vertrekken. We hebben de kazernes niet meer. Koekjesfabriek Nobo is weg. En ook de Enka is er niet meer terwijl dat jarenlang de grootste fabriek van Nederland was. Het is nu tijd om als gemeente de verantwoordelijkheid te pakken en een economische infrastructuur te ontwikkelen."

De tekst gaat verder onder de video

Beladen onderwerp

Het Edese voedselattractiepark is al acht jaar een beladen onderwerp. Voorstanders van de Experience hopen dat het Ede in Nederland op de kaart zet als the place to be wanneer het gaat over voedsel.

Tegenstanders hebben er juist een hard hoofd in dat het park voldoende bezoekers trekt. Zij voorzien een doemscenario dat eindigt met een faillissement. Zij refereren naar het faillissement in 1991 van het voormalige attractiepark Flevohof in Biddinghuizen dat geheel in het teken stond van boeren en voedsel.

'Experience staat er 100 jaar'

Maar wethouder Meijer ziet dat anders: "Iedereen heeft wat met voedsel en hier wordt het voedselverhaal op een leuke en aantrekkelijke manier verteld. Het komt in de Mauritskazerne die in 1906 is gebouwd. Defensie heeft hier honderd jaar gezeten voordat de spanningen in de wereld anders waren geworden en ze de kazerne niet meer nodig hadden. Ik ga er van uit dat de World Food Center Experience er ook honderd jaar kan zitten en dan kijkt of er misschien andere uitdagingen zijn in de wereld."

Bezoekers van de Experience kunnen volgens de plannen beleven wat de impact van voedsel is op hun lichaam en de planeet. Dat doen ze door te horen, zien, ruiken, voelen en te proeven. Ze leren hoe de voedselketen werkt, wat nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en welke rol Nederland speelt.

Volgende week woensdag vergadert Provinciale Staten over de World Food Center Experience. De Statenleden kunnen dan hun wensen en bedenkingen meegeven aan het provinciebestuur.

Deel dit artikel