Woudenberg staat voor ingrijpende keuzes om begroting voor 2022 sluitend te krijgen - XON

Gemeentehuis Woudenberg Foto: Gemeente Woudenberg

Gemeentehuis Woudenberg Foto: Gemeente Woudenberg

WOUDENBERG - De afgelopen periode zijn stappen gezet om het huishoudboekje van de gemeente Woudenberg op orde te krijgen. Zo heeft de bezuinigingsdialoog over de kosten in het sociaal domein goede bezuinigingsvoorstellen opgeleverd. Maar er moeten nog ingrijpende keuzes gemaakt worden en de spaarrekening van de gemeente moet omhoog. Tegelijk blijft de gemeente er alles aan doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het in Woudenberg zo prettig mogelijk wonen, werken en leven blijft.

Met een aantal voorstellen kan de gemeente direct aan de slag. Bijvoorbeeld met een betere inzet van het aanbod van het Trefpunt als het gaat om dagactiviteiten. Ook wordt gekeken hoe het leerlingenvervoer op een andere manier georganiseerd kan worden. Over een aantal voorstellen moet de gemeenteraad, op basis van aanvullende informatie, komende maanden nog een definitief besluit nemen. Dit betekent niet dat de gemeente dan klaar is. Ook voor de budgetten als veiligheid, leefomgeving & ruimte en wonen volgen dit najaar nog bezuinigingsvoorstellen en hierbinnen moeten nog ingrijpende keuzes worden gemaakt.

Wethouder Anita Vlam van financiën: “De huidige tijd vraagt om scherpe keuzes. Dat betekent dat zaken op een andere manier geregeld moeten worden dan we gewend waren. Daar krijgt iedere Woudenberger hoe dan ook mee te maken. We moeten met elkaar de schouders eronder zetten om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Dat vraagt de komende maanden om ingrijpende besluiten. Dat is pittig.”

Extra geld voor Jeugdzorg

Met het presenteren van een niet sluitende begroting 2021 wilde de gemeente Woudenberg een krachtig signaal afgeven richting de provincie en het Rijk dat de financiële problematiek bij gemeenten groot is en zij structureel te weinig geld ontvangen om de alsmaar stijgende zorgkosten op te vangen. “Dit heeft geleid tot extra middelen voor Jeugdzorg. Maar tegelijkertijd moet er meer gebeuren. De begroting 2022 is een tussenstap richting een tweede herstelplan in december, waarin afspraken staan om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen. We hopen dan een sluitende begroting te kunnen presenteren”, aldus wethouder Vlam.

Hoe nu verder?

De begroting wordt op 5 oktober 2021 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de aula bij de begraafplaats. De gemeenteraad neemt vervolgens in de raadsvergadering van 28 oktober 2021 een besluit. De vergaderstukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl.

Deel dit artikel