Gemeente Ede heeft gladheidsbestrijding geëvalueerd - XON

Foto ter illustratie Foto: Pixabay

Foto ter illustratie Foto: Pixabay

EDE - Begin februari 2021 was Ede in de greep van echt winterweer. Sneeuw en ijs zorgden gedurende tien dagen voor veel plezier, maar ook voor de nodige overlast.

"Wegen waren moeilijk begaanbaar, in de nieuwe ENKA-wijk werd niet gestrooid en de toegangsweg naar de brandweerkazerne was niet schoon", zo constateerde SGP raadslid Pieter Kool. Het één en ander bracht hij naar voren in de toelichting bij de raadsvragen die door hem waren gesteld.

Volgens het college van B&W van de gemeente Ede is er een routekaart waarin de strooiroutes zijn verwerkt. Deze wordt up-to-date gehouden, door deze jaarlijks te evalueren. Daarbij wordt gekeken of er eventuele aanpassingen moeten komen.

De wegen op de vastgestelde sneeuwroutekaart worden vrijgehouden van sneeuw. Uitgangspunt daarbij is, dat 400 meter de maximale afstand is, die een inwoner moer afleggen om bij een weg te komen, waar gestrooid is.

Volgens Pieter Kool hebben veel mensen, na jaren van zachte winters meegemaakt te hebben, nu weer echt kunnen genieten van een échte winter. Kinderen genoten volop van de sneeuw, mensen maakten mooie wandelingen op de hei, maar ouderen daarentegen maakten zich wat meer zorgen omdat er door het winterweer toch de nodige belemmeringen werden ondervonden om zich buitenshuis te begeven.
Voor de boodschappen dient men toch deel te nemen aan het verkeer, hetzij als voetganger, fietser of als automobilist.

Ook voor de hulpdiensten waren het drukke tijden en de verkeersveiligheid werd toch wel als bron van de nodige zorg gezien.
De aanhoudende winterperiode vroeg om de nodige inzet om, door sneeuw te ruimen en zout te strooien, de veilgheid op de wegen te verhogen, zo stelt het SGP raadslid.

Pieter Kool constateerde ook dat op 8 februari er duidelijk waarneembare verschillen te zien waren bij de gemeentegrens bij onder andere de Barneveldseweg. Volgens Kool had de gemeente Barneveld geschoven en de boel schoongehouden op deze hoofdweg. De gemeente Ede was volgens Kool nalatig: de weg was bijna onbegaanbaar en er was niet geschoven ondanks het feit dat er veel fietsverkeer is tussen Ede, Lunteren en Barneveld. Het raadslid vroeg zich af of dergelijke hoofdwegen niet een hoge prioriteit hebben en waarom de gemeente Barneveld blijkbaar beter in staat was om dit beheer uit te voeren dan de gemeente Ede.

In de beantwoording op de raadsvragen stelt het college dat er niet tegelijkertijd op dezelfde locaties als Barneveld geschoven wordt. De betreffende weg is wel diezelfde dag geschoven. Ook is er voldoende aandacht voor het sneeuwvrij houden van de uitvalsbases van de hulpdiensten. De gemeente heeft geen klachten ontvangen; men heeft hierover contact onderhouden met de hulpdiensten. Ook stelt het college dat de ENKA-wijk opgenomen is in de routekaart voor de gladheidsbestrijding en dat er geen klachten van burgers binnen gekomen zijn.

Deel dit artikel