XON - Nieuws

RHENEN - De meningen, ideeën en daadkracht van inwoners zijn erg belangrijk voor gemeente Rhenen. Daarom vragen wij u om (gratis) lid te worden van het inwonerspanel ‘Rhenen Spreekt’. Als u lid bent, vragen wij u circa vier maal per jaar om input te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Daarnaast wordt u misschien benaderd over (actuele) onderwerpen die specifiek op u van toepassing zijn.

Als lid van Rhenen Spreekt heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Doet u mee? Daar staat natuurlijk ook wat tegenover! U krijgt inzicht in de resultaten van de onderzoeken waar u aan meedoet en een toelichting van de gemeente op wat zij met alle input doen.

Mocht u willen meedoen via schriftelijke vragenlijsten, dan kunt u uw adres doorgeven via het telefoonnummer 0575 760 227. Bij ieder onderzoek ontvangt u vervolgens een vragenlijst per post die u kosteloos kunt terugsturen. U kunt u ook hier inschrijven: Schrijf u hier in!

Al bijna 50% heeft de nieuwe enquête Rhenen Spreekt ingevuld. U ook?

Al bijna 50% van de leden van het inwonerspanel Rhenen Spreekt heeft de vragenlijst over hoe de gemeente inwoners informeert al ingevuld. 479 inwoners hebben via deze enquête aangegeven hoe zij vinden dat de gemeente inwoners informeert en wat hierbij beter zou kunnen. Zo gaven zij bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe zij het nieuws van de gemeente volgen. En hoe zij bij vragen het liefst contact opnemen met de gemeente. In de enquête staan ook vragen over het gemeentemagazine en de website.

Invullen kan nog tot 16 januari

Alle inwoners die zich al opgegeven hebben voor de enquêtes van 'Rhenen spreekt' hebben een mail ontvangen. Wilt u ook meedoen? Meld u dan aan via www.rhenenspreekt.nl. Tot en met 16 januari kan iedereen deze vragenlijst nog invullen.

Inwonerspanel Rhenen spreekt

De gemeente Rhenen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke onderwerpen. Het panel bestaat sinds eind 2019 en telt ongeveer 1.100 panelleden. Als deelnemer van het inwonerspanel ontvangt u ongeveer vier keer per jaar een link via e-mail naar een online vragenlijst. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. De vragen gaan over allerlei onderwerpen die in de gemeente spelen. Zo was er eerder een enquête over vuurwerk, afval en het groenbeleid.

Meer weten? Kijk op www.rhenenspreekt.nl.

Deel dit artikel