Groot
Middel
Klein
Bevat Audio: Audio
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld. Foto: Omroep Gelderland.

EDE - Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).

EDE - De kosten voor begraven in de gemeente Ede gaan volgend jaar toch niet omhoog. Het college wilde de zogenoemde graf- en begraafrechten honderden euro's duurder maken, maar de gemeenteraad stak daar donderdagavond een stokje voor.

HOENDERLOO - Vrijdag 10 juli is de expositie ‘Bomen in Beeldspraak’, met foto’s van Mark Kohn en gedichten van Myrte Leffring en Vicky Francken geopend. De tentoonstelling van bijzondere boomschorsfoto’s is deze zomer te zien midden in de natuur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

EDE/RENKUM - Wie wil werken aan het verminderen van stress en vergroten van veerkracht in tijden van Corona, kan de Stimenz Hulplijn bellen.

EDE/ARNHEM - Maar liefst 20 organisaties, waaronder de gemeente Ede, hebben hun handtekening gezet onder een document waarin afspraken en doelstellingen staan over een natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

VEENENDAAL - Zowel de fractie van de SGP als die van de VVD zijn geen voorstander van hoge windmolens op grondgebied in Veenendaal. Zo staat te lezen in een toelichting op schriftelijke raadsvragen die beide partijen hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal.

RHENEN - Een tot nu toe onbekend schilderij over Rhenen is ontdekt op de veiling van Utrecht. Het gaat om 'Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen' van Johannes Franciscus Christ. Het schilderij is geschilderd in 1838.

VEENENDAAL - De provincie Utrecht komt de gemeente Veenendaal deels tegemoet met het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. De provincie zal ongeveer 3 miljoen euro bijdragen. Het verkabelen ‘heeft een positief effect op de gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving’, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee.

EDE - Op dinsdag 14 juli wordt er een intentieverklaring ondertekend, waarbij het gaat om acute GGZ-zorg aan kwetsbare cliënten. Wethouder Lex Hoefsloot zal deze namens de gemeente Ede ondertekenen. De afgelopen maanden heeft er afstemming plaatsgevonden tussen ziekenhuis De Gelderse Vallei, Pro Persona, RIBW en IrisZorg om de zorg voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid in de regio Veluwe Vallei indien mogelijk bij mensen thuis en hun netwerk te organiseren, waarbij er sprake is van een passend voorzieningenniveau. Vanuit de WMO in samenspraak met veiligheid was de gemeente Ede betrokken bij de gesprekken. Een van de doelstellingen is: binnen de eigen regio voldoende continuïteit en effectiviteit te realiseren van de acute GGZ-zorg aan kwetsbare cliënten. En het leveren van een bijdrage aan de integrale veiligheid in de regio Veluwe Vallei. De ambities en doelstellingen zijn vastgelegd in een intentieverklaring ‘Acute zorg regio Veluwe Vallei’, De intentieverklaring wordt - naast genoemde partijen en de gemeente Ede - ook ondertekend door zorgverzekeraar Menzis.

EDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft een aanvraag ingediend om de woningbouw op de Veluwse Poort te versnellen. De gevraagde rijksbijdrage aan (het tekort op) dit project bedraagt circa € 3,8 miljoen.

OTTERLO - Tot 9 augustus staat op Het Nationale Park De Hoge Veluwe een nieuwe toren, de GEM-Tower.

WOUDENBERG - Na een korte achtervolging kon de politie van Woudenberg in de nacht van zondag op maandag een 25-jarige man aanhouden die verdacht wordt van een inbraak.

Volgende