Ondertekening SOK Rhenen-Veenendaal Kerkewijk fase 3 - XON
Ankeiler: Vandaag tekenden wethouders Hans Boerkamp van Rhenen en Engbert Stroobosscher van Veenendaal de samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de Kerkewijk fase 3.

VEENENDAAL - Vandaag tekenden wethouders Hans Boerkamp van Rhenen en Engbert Stroobosscher van Veenendaal de samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de Kerkewijk fase 3. De aansluiting van de Kerkewijk op de Cuneraweg is het kruispunt en dat deel van de Kerkewijk ligt binnen de gemeentegrenzen van Rhenen.

Efficiënte werkzaamheden

Gemeente Veenendaal legt in fase 3 van de herinrichting van de Kerkewijk opnieuw een regenwaterriool aan naast het vuilwaterriool. Daarnaast wordt de bestaande weg opgebroken en brengen we nieuw, circulair wegdek aan. De groenvakken, borden, bankjes en bushaltes langs de weg worden vernieuwd en hierbij hergebruiken we materialen daar waar dat kan.

Wethouder Stroobosscher is blij met de samenwerking met Rhenen: “Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, hebben we gemeente Rhenen gevraagd om met ons op te trekken in dit project. Niet alleen vanwege het kostenvoordeel voor beide gemeenten, maar vooral ook voor het verminderen van de overlast voor de omwonenden, omdat de werkzaamheden nu in één keer uitgevoerd kunnen worden. Samen met gemeente Rhenen verbeteren we de entree van de Kerkewijk, zodat er minder hard gereden wordt en we leggen daar een veiligere voetganger-/fietsoversteek ter hoogte van 3Zussen aan.”

Wethouder Boerkamp beaamt dit: “Dit is een mooie samenwerking met Veenendaal. Wij hadden de onderhoudswerkzaamheden aan ‘ons deel’ van de Kerkewijk ingepland voor 2023. Dat dit nu naar voren schuift is fijn. We willen de overlast voor de omgeving en aanwonenden zoveel mogelijk beperken. Daarom doen we bij voorkeur dingen tegelijk en niet na elkaar. We kunnen nu gezamenlijk de Kerkewijk aanpakken en voor al onze inwoners tot een prettig te rijden weg maken, met de nadruk op klimaatadaptatie en verkeersveiligheid.”

Overeenkomst

In het bijzijn van de projectleiders van beide gemeenten tekenden de wethouders de zogenaamde SOK (samenwerkingsovereenkomst), waarin vastgelegd is welke afspraken er zijn op het gebied van samenwerken, de wijze van uitvoeren en financieren. De werkzaamheden worden door projectleiders van gemeente Veenendaal begeleid.

Gemeente Rhenen en gemeente Veenendaal willen binnen deze samenwerking de weg renoveren, zodat deze voor de komende 40 jaar weer voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt een hemelwaterriool aangebracht om daarmee de Kerkewijk klimaatbestendig maken. Daarnaast wil gemeente Veenendaal huiseigenaren de mogelijkheid bieden voor het afkoppelen van hun woning door het aanleggen van een leiding van het hemelwaterriool tot aan de perceelgrens. Waar mogelijk wordt de Kerkewijk vergroend door verharding te vervangen voor beplanting. Beide gemeenten streven samen met de aannemer naar zo min mogelijk overlast voor de aanwonenden.

Start werkzaamheden

Begin juli hoopt gemeente Veenendaal de aannemer voor de werkzaamheden aan de Kerkewijk te hebben geselecteerd. De startdatum voor de werkzaamheden is nog niet bekend, want momenteel lopen aannemers landelijk tegen aanleverproblemen van bouwmaterialen aan. Afhankelijk van de leveringstijden bepalen we de startdatum van fase 3.💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel