Kadernota toont aan: Scherpenzeel ligt op koers - XON
Ankeiler: Het college van B&W presenteert de Scherpenzeelse Kadernota. Hieruit blijkt dat bijna alle plannen en ambities uit het collegeakkoord de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

SCHERPENZEEL - Het college van B&W presenteert de Scherpenzeelse Kadernota. Hieruit blijkt dat bijna alle plannen en ambities uit het collegeakkoord de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Daarmee ligt Scherpenzeel volledig op koers, ondanks de woelige wateren waarin de gemeente zich in bestuurlijk opzicht bevindt.

Financieel gezond

Door het sluitende begrotingssaldo voor 2022, gaat Scherpenzeel ‘schoon door de poort’. Dit is een vereiste in de door Gedeputeerde Staten opgestarte arhi-procedure om te komen tot een heringedeelde gemeente met Barneveld. Hoewel het Scherpenzeelse bestuur geen heil ziet in herindeling, is een positief begrotingssaldo het bewijs van een financieel gezonde gemeente. En hiermee wordt aangetoond dat voor een positieve begroting, de gemeente niet afhankelijk is van middelen van anderen.

Sociaal domein

Scherpe keuzes maken hoort bij een bestuurskrachtige gemeente. Dit heeft het college gedaan door taakstellende bezuinigingen door te voeren in het sociale domein. De verwachting is dat deze bezuinigen teniet gedaan worden door de extra middelen voor jeugd(zorg) die alle gemeentes in Nederland tegemoet mogen zien. Dit betreft de 1,3 miljard die de landelijke overheid beschikbaar gaat stellen. Voor Scherpenzeel resulteert dit een mooie meevaller die zal terugkomen in de komende begroting.

Wensen van Scherpenzeel

Dat bijna alle plannen zijn uitgevoerd of in gang gezet, betekent niet dat Scherpenzeel nu zonder plannen of ambities zit. Zo gaat de gemeente verder met de wensen van Scherpenzeel, zoals die in de Toekomstvisie 2030 zijn vastgelegd. En met nieuwe wensen en plannen, die inmiddels zijn ontstaan. De Kadernota 2022 – 2025 biedt hiertoe de financiële basis. Met meer ruimte om de stijgende kosten in het sociaal domein op te vangen, een structurele dekking voor alle vaste lasten en een stevige spaarpot voor eventuele tegenvallers en vooral: voor nieuwe projecten.💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel