BurgerBelangen Ede stelt Raadsvragen over ergernis over laadpalen in de straat - XON

EDE - De fractie van BurgerBelangen in de Edese gemeenteraad zegt signalen te ontvangen dat de ergernis rondom het plaatsen van laadpalen toeneemt. Inwoners voelen zich veelal overvallen, omdat er ineens een laadpaal in hun straat staat, waarbij dit ten koste gaat van gewone parkeerplaatsen.

Als omwonenden worden zij niet proactief geïnformeerd over de aanvraag of het besluit tot plaatsing. Sommigen proberen de verantwoordelijke persoon bij de gemeente te spreken of mee te denken over een alternatieve plek, maar zij krijgen veelal geen gehoor of men is niet bereikbaar.

Volgens BurgerBelangen is op de website van de gemeente wel het beleid over de aanvraag van openbare laadpalen omschreven, maar niets over het informeren van omwonenden of het indienen van bezwaar. Burgerbelangen vindt dit opmerkelijk, alsof de omwonenden zonder elektrische auto niet meetellen. De fractie heeft dan ook raadsvragen over het beleid en de communicatie rondom laadpalen.

Zij vraagt het college waarom omwonenden niet proactief geïnformeerd en betrokken worden. Zij vraagt of het college bereid is om met de buurtbewoners te overleggen over waarom zij een bepaalde plek bijvoorbeeld niet wenselijk achten. Ook wil zij weten hoeveel klachten en bezwaren er ontvangen (en opgelost) zijn over het plaatsen van laadpalen.

Tevens wil zij weten of het college ervoor open staat om voortaan bij de plaatsing van een laadpaal één of twee plekken extra toe te voegen, in plaats van het schrappen van bestaande parkeerplaatsen, waardoor de parkeerdruk verder oploopt. Bij een openbare laadpaal mag men immers alleen parkeren tijdens het opladen, daarna moet men de auto verplaatsen naar een gewone parkeerplek.

Bezitters van elektrische auto’s die geen gelegenheid op eigen terrein hebben mogen een aanvraag voor een laadpaal doen, mits deze voldoet aan de door de gemeente gestelde regels. BurgerBelangen stelt hierbij de vraag of hierop ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt en of er weleens van de regels afgeweken wordt en zo ja, waarom?

Binnen een loopafstand van 250 meter van het aanvraagadres mag niet al een laadpaal staan of gepland staan. Toch staan op de kaart wel meerdere laadpalen vrij dichtbij elkaar. Wordt de regel van 250 meter wel altijd gehanteerd of zijn hier uitzonderingen op? Zo ja, waarom?

Ede heeft nu meer dan 100 openbare laadpalen in gebruik. Op de kaart staan ca. 183 locaties (incl. gerealiseerd en in aanvraag). Al die laadpalen leiden uiteindelijk ook tot verrommeling van de openbare ruimte. De fractie vraagt of het college zich ook beperkt heeft tot een maximaal aantal laadpalen, waarbij er rekening wordt gehouden met (de uitstraling en veiligheid van) de openbare ruimte?

In Eindhoven wil men proefdraaien met lantaarnpalen die tevens fungeren als laadpalen. BurgerBelangen gaat er van uit dat het college hiervan op de hoogte is, maar heeft het college hierover ook al nagedacht? En hoe wil het college een wildgroei aan nieuwe laadpalen voorkomen?💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel