Bestuurders, ondernemers en studenten in gesprek over ambities regio Foodvalley - XON

EDE - De Christelijke Hogeschool Ede organiseert op 1 maart 2021 een regiodebat over twee thema’s uit de strategische agenda van regio Foodvalley: Human Capital en Quality of Living. Welke geschoolde professionals heeft de regio nodig en wat maakt de regio interessant(er) voor studenten en starters?

De Regio Foodvalley heeft als ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding. Een regio waar de inwoners aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen, innoveren en waar circulair werken gewoon is. In de Strategische Agenda 2020-2025 hebben ondernemers, onderwijs en overheid beschreven hoe zij deze ambitie gaan realiseren.

Vijf gasten uit de regio schuiven aan voor een interactief panelgesprek om scherper te krijgen wat er nodig is om deze ambities te verwezenlijken. Studenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen en via verschillende opiniepeilingen input te geven aan het debat. Aan de hand van deze input zal de gespreksleider het gesprek aangaan met de gasten.

De deelnemers zijn Jan Hol (Voorzitter College van Bestuur CHE), Arjen Droog (Directeur Regio Foodvalley), Otto Raspe (Hoofd bij RaboResearch), Willem Kuijsten (Voorzitter Federatie Ondernemersvereniging regio Foodvalley) en Mirjam van ’t Veld (Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei).

Meedoen? Sluit op maandag 1 maart om 10.00 uur aan bij dit online debat. Meer informatie vind je op https://www.che.nl/evenementen/foodvalley-debat-human-capital-quality-living💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel