Ankeiler: Net als vorig jaar heeft het college van B&W een beleidsarme perspectiefnota vastgesteld. Hiervoor is gekozen door de onzekerheid over de bijdragen van het Rijk aan Ede de komende jaren.

- Net als vorig jaar heeft het college van B&W een beleidsarme perspectiefnota vastgesteld. Hiervoor is gekozen door de onzekerheid over de bijdragen van het Rijk aan Ede de komende jaren. Slechts voor een aantal urgente onderwerpen wordt nu budget vrijgemaakt. Nieuwe beleidskeuzes worden integraal afgewogen bij de Programmabegroting 2024-2027 dit najaar.

Op 30 mei heeft het college de voorjaarsbrief 2024-2027 vastgesteld, een perspectiefnota zonder nieuw beleid. Als gevolg van de onzekerheid over de algemene uitkering aan de gemeente is ervoor gekozen om beslissingen hierover pas bij de programmabegroting te nemen. Begin juni verwacht de gemeente meer duidelijkheid over de financiering vanaf 2027. Op basis van deze informatie kan een integrale afweging worden gemaakt dit najaar als de programmabegroting opgesteld wordt.

In de voorjaarsbrief zijn een aantal voorstellen opgenomen die aangemerkt zijn als knelpunt; budget vrijmaken voor deze onderwerpen kan echt niet wachten tot dit najaar. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van noodlokalen voor basisonderwijs en het creëren van voldoende flexibele opvang- en woonconcepten voor specifieke doelgroepen.

De voorjaarsbrief is vanaf 1 juni digitaal beschikbaar via www.ede.nl/voorjaarsbrief.

De gemeenteraad behandelt de voorjaarsbrief op 22 juni oordeelsvormend en op 6 juli besluitvormend tijdens de Politieke Dag Ede.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Meer over

Deel dit artikel