Ankeiler: In 2023 stijgt het aantal banen verder in de vijf regio’s van Gelderland. Dat verwacht UWV in de Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024.

- In 2023 stijgt het aantal banen verder in de vijf regio’s van Gelderland. Dat verwacht UWV in de Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024. Vanaf 2024 komt deze groei voor de meeste regio’s in een lagere versnelling terecht. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie en financiële diensten. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Toename werknemersbanen vooral in 2023: sterke groet FoodValley

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden; corona en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. Het aantal banen van werknemers stijgt in 2023 en 2024 in totaal met 4.100 in FoodValley, 3.100 in Midden-Gelderland, 3.500 in Rijk van Nijmegen en 2.400 in Rivierenland. In FoodValley vindt de sterke groei plaats met 1,7% van 2022 op 2023 en van 0,7% van 2023 op 2024. Dat is ook sterker dan de landelijke groei van 1,5% en 0,4%.

Krimp in industrie en financiële diensten Achterhoek

In sommige sectoren krimpt de werkgelegenheid in Gelderland. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 licht af, gevolgd door een sterkere afname in 2024. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht, door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. Verder zijn er door automatisering en digitalisering minder werknemers nodig voor de productie. In 2024 volgt ook in sectoren als financiële diensten en bouw banenkrimp. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen. Het nieuwe dashboard banenontwikkeling toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio in de jaren 2015 tot en met 2024.

Minder vacatures, maar geen einde aan de krapte

Het aantal ontstane vacatures neemt in 2023 en 2024 landelijk af, tot net boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch. Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur UWV: "De aanhoudende personeelstekorten zorgen voor kansen voor mensen die (meer) willen werken. Werkgevers zullen vaker het werk anders gaan inrichten en organiseren om dat werk te laten aansluiten op de mogelijkheden van deze werkzoekenden. Ook de inzet van technologie kan daarbij helpen om werk mogelijk te maken voor bepaalde groepen mensen."

Bron: UWV

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Meer over

Deel dit artikel