Ankeiler: Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) blijven positief over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023.

- Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) blijven positief over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023. De algemene tevredenheid bleef vrijwel gelijk met vorig jaar: 3,91 op een schaal van 5. De waardering voor de sfeer binnen de opleiding ligt met een score van 4,40 hoger.

Nationale Studenten Enquête 2023: hoge scores voor CHE-docenten en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Studenten van alle hogescholen beoordeelden dit voorjaar hun opleiding op 50 onderwerpen binnen thema’s als studie-inhoud, aansluiting op arbeidsmarkt, studielast, docenten en betrokkenheid. In de resultaten voor de CHE zijn kleine verschillen te zien met vorig jaar. Daarbij zijn de scores iets lager dan in 2022.

Hoge scores over de breedte

CHE-studenten scoren hun opleiding op 48 van de 50 meetpunten significant hoger dan het landelijk gemiddelde. Zij zijn vooral tevreden over de betrokkenheid van én het contact met de docenten en de aansluiting van hun studie op de arbeidsmarkt. Over studielast, internationale aspecten en flexibiliteit van het studieprogramma zijn ze relatief het minst tevreden.

Flexibilisering

De toegenomen verwachtingen op het gebied van flexibiliseren onderstrepen het belang van het beter op maat aanbieden van het onderwijs. De CHE werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van flexibele studieprogramma’s. Deze zijn inhoudelijk meer op maat en worden minder afhankelijk van tijd en plaats aan de studenten geboden. Zo kunnen de studies steeds nauwer aansluiten bij hun individuele leerbehoefte. De eerste flexibele arrangementen worden vanaf september a.s. aangeboden.

Meer informatie: https://www.studiekeuze123.nl/nse

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Meer over

Deel dit artikel