Landschapsbeheer Gelderland . Foto: YouTube

Landschapsbeheer Gelderland . Foto: YouTube

BENNEKOM - Inwoners uit het buitengebied van Bennekom en De Kraats / Nergena planten a.s. zaterdag 6600 struiken en 400 bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan Bennekom - De Kraats en Nergena in het Groen, een beplantingsproject van bewonerswerkgroep Levend Landschap Bennekom, Gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Daarnaast gaan inwoners de leefomgeving van erfvogels verbeteren met aanplant van hoogstamfruitbomen en nestkasten. De uitdeeldag van het plantmateriaal en de nestkasten vindt plaats in tijdsblokken van 9.00 uur tot 12.00 uur op zaterdag 11 december op het perceel aan de Valleiweg 7 in Bennekom. Wethouder Jan Pieter van der Schans helpt om 9.00 uur bij het uitdelen van bomen en struiken aan deelnemers.

De 58 deelnemers aan het beplantingsproject ontvangen zaterdag hun beplanting. Zij planten 6600 inheemse struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en 400 laan-, knot- en/of hoogstamfruitbomen op hun eigen terrein. Daarnaast gaan 21 deelnemers hun erf aantrekkelijker inrichten voor erfvogels zoals steenuilen en kerkuilen maar ook voor andere dieren op en rond het erf. Zij planten niet alleen hoogstamfruitbomen en heggen maar plaatsen ook 50 nestkasten voor erfvogels en daarnaast 7 egelhuizen en 3 insectenhotels. Vrijwilligers van de Kerkuilenwerkgroep Ede en omgeving helpen bij het plaatsen van uilenkasten op de juiste plek.

Veel animo voor aanplant bomen en struiken

Voor het beplantingsproject is veel animo. Bewoners in het buitengebied van Bennekom en De Kraats en Nergena kregen een uitnodiging om deel te nemen aan een voorlichtingsavond om zo kennis op te doen over het landschap waarin ze wonen. Met een handreiking konden ze vervolgens zelf aan de slag om een plan te maken of ze konden zich aanmelden voor een veldbezoek op het erf. 58 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld en gaan nu ook daadwerkelijk aanplanten. Een mooi resultaat!

De uitvoering van dit project is in handen van de landschapsbeheerders van de gemeente Ede en SLG. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Aantrekkelijk maken voor erfvogels

Het aantrekkelijk maken van het buitengebied voor uilen en andere erfvogels is een initiatief van Levend Landschap Bennekom-De Kraats. Kerkuilen en steenuilen zijn beschermde diersoorten die zich thuis voelen in ons cultuurlandschap. Doordat veel oude schuren, hoogstamfruitbomen en knotbomen zijn verdwenen, hebben vogels onze hulp nodig als het gaat om nestgelegenheid en voedselaanbod. Aan dit erfvogelproject doen 21 inwoners mee.

Het beplantingsproject is ook een initiatief van Levend Landschap Bennekom-De Kraats. Het project wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbin Buitink van SLG, telefoon 026 3537444/06- 22202826 of r.buitink@landschapsbeheergelderland.nl.

Deel dit artikel