Ankeiler: De formerende partijen in Veenendaal, ProVeenendaal, SGP, ChristenUnie en VVD zijn eruit. Er ligt een concept-bestuursakkoord.

- De formerende partijen in Veenendaal, ProVeenendaal, SGP, ChristenUnie en VVD zijn eruit. Er ligt een concept-bestuursakkoord. Op maandag 30 mei worden de kandidaat-wethouders van Veenendaal officieel benoemd. Vorige week werden tijdens een raadsbijeenkomst over het concept-raadsakkoord de kandidaat-wethouders bekendgemaakt.

Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt en het concept-document wordt met de gemeenteraad en Veenendaal gedeeld. Tijdens de raadsbijeenkomst van 19 mei maakten de formerende partijen de kandidaat-wethouders bekend. Dit zijn: Martijn Beek (ProVeenendaal), Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Marco Verloop (SGP) en Dylan Lochtenberg (VVD). Tijdens de raadsvergadering van maandag 30 mei worden de kandidaat-wethouders benoemd en geïnstalleerd.

Portefeuilleverdeling

Op dinsdag 31 mei vergadert het nieuwe college van burgemeester en wethouders, na benoeming en installatie van de wethouders, voor de eerste keer in deze bestuursperiode. Tijdens dit 'constituerend beraad' stelt het college de portefeuilleverdeling formeel vast. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld. Burgemeester Gert-Jan Kats is verantwoordelijk voor algemeen bestuur en veiligheid. Wethouder Martijn Beek zijn portefeuille is gericht op samenleving en organisatie. Wethouder Engbert Stroobosscher gaat aan de slag met werk, welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Wethouder Marco Verloop richt zich op financiën, economie en duurzaamheid. En wethouder Dylan Lochtenberg voert de portefeuille onderwijs, wonen en cultuur uit.

Samenwerken in vertrouwen

Op donderdag 19 mei presenteerden de formerende partijen ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD het concept-raadsakkoord aan de gemeenteraad. In het akkoord, getiteld ‘Samen werken in vertrouwen’, zijn de belangrijkste thema’s en ambities voor Veenendaal voor de komende bestuursperiode verwoord. In dit akkoord staat waaraan Veenendaal wil werken. De gemeenteraad bepaalt de komende vier jaar, met inbreng vanuit de Veenendaalse samenleving, hoe hieraan gewerkt gaat worden. De formele, inhoudelijke bespreking en vaststelling van het raadsakkoord vindt plaats op maandag 30 mei.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Meer over

Deel dit artikel