Afdrukken
Ankeiler: De formerende partijen SGP, ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen Ede en de PvdA hebben de overige 7 raadsfracties uitgenodigd om input te geven voor het bestuursakkoord.

- De formerende partijen SGP, ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen Ede en de PvdA hebben de overige 7 raadsfracties uitgenodigd om input te geven voor het bestuursakkoord. Donderdag middag vond in de Edese raadzaal een bijeenkomst plaats waar deze input op een bestuursakkoord gegeven kon worden.

De fracties van Mens en Milieu Ede en Forum voor Democratie waren niet aanwezig. Via social media liet Erik Wesselius voorman van Mens en Milieu weten dat een uitnodiging als deze mooi is, maar de formatie dusdanig in nevelen is gehuld dat de partij afziet van het leveren van input. Wesselius wijst de 5 formerende partijen via zijn twitteraccount op het 25 punten plan van de nieuwe lokale partij.
Ruben van Druiten van BurgerBelangen Ede was helder in zijn betoog: "Wij hebben in het verleden ook input gegeven, dat is opgenomen in het bestuursakkoord, maar er is er vervolgens niets mee gedaan".
Ellen Out van GroenLinks had ook zo haar bedenkingen: "U moet weten dat ik hier sta uit beleefdheid".
Raşit Görgülü van DPE: "Dank voor deze uitnodiging, deze sla ik niet graag af. Als je een serieuze uitnodiging krijgt als deze dan moet je daar ook serieus op reageren, moet je daarop ingaan".

Input

De partijen die input mochten leveren waren zowel verdeeld als gelijk gestemd. DOor diverse partijen werd er aandacht gevraagd voor klimaat en wonen.
Louke Koopmans, D66: "Wij willen dat er in de gemeente Ede word gewerkt aan gelijke kansen voor iedereen. Schuif de klimaatdoelstellingen niet vooruit, maar ga er mee aan de slag. Werk aan een goed netwerkcapaciteit".
Ook Raşit Görgülü pleitte voor een goed netwerkcapaciteit: "Wees als gemeente Ede niet afhankelijk. Zorg ervoor dat je voor bent bereid op het geen er nodig is".
Net als diverse andere partijen vraagt D66 aandacht voor de wooncrisis, Louke Koopmans: "Zorg voor een goed woningbouwprogramma. Bouw zoveel mogelijk circulair. De lucht in Ede is vies. Neem maatregelen zodat de uitstoot van fijnstof verminderd. Geef meer uit aan cultuur, waarborg diverse culturele instellingen. Stikstof moet omlaag, daarbij speelt de landbouw een cruciale rol. Ook pleiten wij voor een nieuwe bestuurscultuur. Kom met een akkoord op hoofdlijnen en geef de raad meer ruimte. Meer openheid van zaken en in uiterst geval pas overgaan tot beslotenheid".

Suggestie

"Deze uitnodiging is een suggestie. Er is geen transparantie. Je levert input, maar daar gebeurd niets mee. Vier jaar geleden hebben wij aandacht gevraagd voor het cultureel erfgoed. Ja, het werd vermeld in het bestuursakkoord, maar nee er werd er niets mee gedaan. Er is totaal niet gekeken naar onze inhoud. Wij voelen ons geschoffeerd, maar dat niet alleen, ook onze kiezers zijn geschoffeerd. De verhouding van het aantal Christelijke partijen is niet juist. Er word gekeken naar de poppetjes en niet naar de inhoud. Deelname van de PvdA is een godspe. Ik heb respect voor D66 en Stephan Neienhuis, zij kijken wel naar de inhoud", zo laat Ruben van Druiten van BurgerBelangen Ede weten.

Beleefdheid

"Ik sta hier uit beleefdheid, wij hebben niet de verwachting dat wij worden gehoord. Het formatieproces geeft weinig vertrouwen dat de input word meegenomen. Onze punten zijn bekend, staan in ons programma op de website. Heb aandacht voor wonen, klimaat, jezelf kunnen zijn. Eerlijk en betrouwbaar. WIj pleiten voor 30 kilomter per uur in de bebouwde kom en 60 kilometer per uur in het buitengebied", zo laat Ellen Out van GroenLinks Ede.

13 punten

"Ik ben blij met deze uitnodiging. Wij willen graag constructief meewerken aan een goed bestuur. Wij moeten de gemeente Ede een vooruitgang gunnen. Wees trots op de bestaande ambities. De lasten hier zijn laag, houd dat ook zo. Verhoog niet de parkeertarieven en schaf hondenbelasting af. Geef ondernemers de ruimte om hun winkel te openen wanneer zij dit willen, dus ook op zondag. Niet alleen in Ede, maar in de dorpen. Geen grootshcalige zonnevelden. Zorg voor een gezonde woningmarkt. Maak het de inwoner gemakkelijker, wij pleiten voor een onderzoek naar nascheiding van afval, hiermee verminder je ook het aantal containers. Kijk of er behoefte is aan een supermarkt op het kazerneterrein. En verbied geen siervuurwerk", zo stelt Hester Veltman van de VVD Ede.

Serieus

Raşit Görgülü DPE: "Wij pakken graag deze uitgestoken hand aan. Als je zo'n serieuze uitnodiging krijgt moet je daar goed en serieus mee omgaan. Ik wil 3 punten meegeven. Heb oog voor de inwoners van Ede Zuid. Het doorknippen van de verbinding heeft de bewoners in Zuid in het hart geraakt. Heb daar oog voor. Ga voor een wijk-wijkverbinding. Ook willen wij nog meer aandacht voor woningbouw en duurzaamheid, energie", besluit Raşit Görgülü van DPE.

Conclusie

"Er is veel gezegd, veel meegegeven en wij gaan daar serieus en met aandacht naar kijken", zo besloot Gerrit Flier van de SGP de bijeenkomst. De SGP fractievoorzitter gaf ook aan blij te zijn met alle input. Volgens Flier gaan de 5 formerende partijen dinsdag weer om tafel.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Meer over

Deel dit artikel