XON - Nieuws

EDE - "Iedereen heeft zich te houden aan de wettelijk maximum snelheid. Tegelijkertijd is overlast door snelheidsovertreders een hardnekkig probleem dat overal in Nederland optreedt en voorlopig nog niet uitgebannen kan worden. In principe wordt te hard rijden niet geaccepteerd", zo stelt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op raadsvragen van GemeenteBelangen Ede. Henk Righolt stelde namens de lokale partij vragen over de handhaving op de maximum snelheid Kastelenlaan/Keesomstraat. Hij kreeg diverse signalen over de grote hoeveelheid aan snelheidsovertredingen.

De fractie van GemeenteBelangen stelt: "Vanuit de verschillende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van de flatgebouwen aan de Voerakker en Sint Hubertus komen er veel klachten binnen over de vele snelheidsovertredingen en de hiermee gepaard gaande geluidsoverlast van het gemotoriseerde verkeer op de Kastelenlaan/Keesomstraat. Het gaat hier om het traject tussen de kruising Kastelenlaan/Veenderweg-Koekeltse Boslaan in het noorden en de kruising Keesomstraat/Einstraatstraat-Ingenieur Lelystraat in het zuiden. Dit weggedeelte is overgebleven uit de tijd dat de doorgaande weg tussen de A1 bij Barneveld en de A12 ten zuiden van Ede nog dwars door de bebouwde kom van Ede liep en is ingericht als een kaarsrechte vierbaansweg met een lengte van bijna 1 kilometer met een fysieke rijbaanscheiding zonder op- en afritten".

De maximum snelheid die is toegestaan is 50 kilometer per uur. Vroeger was dit 70 kilometer per uur. In 85 procent van de gevallen waarin te hard wordt gereden komt naar voren dat er 70 kilometer per uur te worden
gereden, De overige 15 procent rijd nog sneller met een hoogst gemeten snelheid van 135 kilometer per uur. Zo blijkt uit cijfers van de gemeente Ede.

Henk Righolt is van mening dat het weggedeelte niet bijdraagt aan een gedragsverandering en vroeg aan het college: "Is het College met ons eens dat met de weginrichting zoals die nu is een incidentele snelheidscontrole in essentie niet meer is dan “dweilen met de kraan open”? Burgemeester en wethouders begrijpen deze aanname: "Vanwege de weginrichting verandert dit gedrag niet snel". Het bestrijden van de snelheidsovertredingen en geluidsoverlast van het verkeer, is een zaak van anderen, het Edese college kan hier hooguit aandacht voor vragen: "Namens het college kan de burgemeester binnen het driehoeksoverleg met politie en OM hiervoor aandacht vragen. Dit op basis van de leefbaarheid en in mindere mate voor veiligheid. Trajectcontrole is ook niet aan ons, maar is een nog duurder systeem en de meerwaarde voor het traject tussen de kruispunten ten opzichte van een flitscamera is beperkt. Drempels horen in principe niet thuis op een gebiedsontsluitingsweg en kunnen juist weer overlast geven als gevolg van optrekkend verkeer na een drempel", zo laten burgemeester en wethouders weten. Henk Righolt kreeg ook de toezegging dat de gemeente gaat praten met de regionale politie om de mogelijkheden te onderzoeken voor meer handhaving op de wegen (bijvoorbeeld flitspalen) waar veel snelheidsovertredingen zijn. "Het komende jaar willen we extra acties uitvoeren die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding omtrent snelheid".

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie.online@xon.nu.

Deel dit artikel