XON - Nieuws

EDE - Het college van burgemeester en wethouders stelt dat veel Edese bewoners het wat betreft afvalscheiding goed doet en maar een kleine groep niet. Het beeld dat veel verkeerd afval in de kliko’s terecht komt wordt daarom niet gedeeld. De afvalstromen die Ede aanbiedt bij de verwerker voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit als antwoord op de gestelde vragen door de Edese SGP fractie.

SGP raadslid Pieter Kool stelde een paar weken terug raadsvragen naar aanleiding van een artikel dat hij in de Telegraaf las over afvalscheiding aan de bron of later. Pieter Kool stelt: "De vraag is of het wel nut heeft om afval apart in te zamelen dit omdat er slechter wordt gescheiden aan de bron. Uit controle blijkt dat vanwege het grote aantal kliko’s die mensen thuis hebben staan er veel foutief afval in de containers worden aangetroffen".

Het Edese college erkent ook dat in grote steden met veel hoogbouw afvalscheiding een trend is, maar ook dat dat voor die gemeenten juist beter is. Het college zal deze lijn niet volgen en houdt vast aan het scheiden van afval aan de bron: ""Nee, op dit moment wordt nascheiding niet overweging genomen. Ede zamelt meer PMD per inwoner per jaar in dan gemeenten die PMD nascheiden (34 kg). De meeste gemeenten die restafval bij Omrin laten nascheiden, halen 21 of minder kg PMD uit het restafval. Slechts één gemeente behaald 30 kg PMD met nascheiden. Daarnaast blijkt ook dat PMD vuiler uit nascheiding komt omdat het PMD in contact is geweest met andere restafval. Een belangrijke vervuilingsbron van het verpakkingsmateriaal is de Gft dat in restafval zit".

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie.online@xon.nu.

Deel dit artikel