XON - Nieuws

EDE - Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht heeft veel aandacht. Wat is de dagelijkse praktijk van zorg voor voeding van wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners? Tijdens het webinar van de Christelijke Hogeschool Ede op woensdag 30 september 2020 worden resultaten van het onderzoek onder deze zorgprofessionals gedeeld. Ook gaan de sprekers Willemieke Kroeze en Marlies van Hell in op dilemma’s en oplossingen en is er aandacht voor het belang van de relatie tussen professionals en de cliënt.

Het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid van de CHE wil bijdragen aan het bevorderen van gezondheidsbevordering in de eerstelijn. Hierbij richten zij zich met name op verpleegkundige zorgpraktijken ten aanzien van het bevorderen van een gezonde leefstijl, in het bijzonder gezond eten en drinken.

Belang van relatie met cliënt

De onderzoekers van het lectoraat zijn met zo’n 40 praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen van binnen en buiten de regio het gesprek aan gegaan over hun dagelijkse praktijk ten aanzien van zorg voor voeding. Zij deelden met ons wat helpend is en welke knelpunten zij ervaren. Het belang van de relatie met de cliënt en met andere professionals blijkt een belangrijk element.

Willemieke Kroeze, lector aan de CHE: “Eigenlijk zou aandacht voor een gezonde leefstijl van ons allemaal moeten worden. Dat we elkaar kunnen steunen in het maken van goede keuzes. Daarbij is oog voor het verhaal achter het gedrag belangrijk om leefstijl op een goede manier bespreekbaar te maken.” Kroeze verzorgt het webinar samen met Van Hell. Zij is docent-onderzoeker en verbonden aan het lectoraat en de opleiding Verpleegkunde.

Dit webinar richt zich op professionals die in hun werk met dit thema te maken hebben. Ook andere geïnteresseerden in dit thema zijn welkom en kunnen zich kosteloos aanmelden via www.che.nl/krachtvanrelaties

Serie webinars

Hoe bouw je als professional aan sterke relaties? De samenleving heeft hier behoefte aan, juist ook in coronatijd. De Christelijke Hogeschool Ede geeft dit jaar extra aandacht aan de verbinding met studenten en relaties in de online en offline ontmoetingen. Daarnaast biedt de CHE een serie gratis webinars rond het jaarthema De kracht van relaties om elkaar te inspireren. Professionals vanuit diverse werkvelden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie.online@xon.nu.

Deel dit artikel