Ankeiler: De Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland startte haar activiteiten in 2019, toen duidelijk werd dat de wolf zich vestigde op de Veluwe.

- De Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland startte haar activiteiten in 2019, toen duidelijk werd dat de wolf zich vestigde op de Veluwe. Na drie jaar komt de wolvencommissie met een evaluatie van haar werkzaamheden en een advies voor het vervolg. Praktische voorlichting over wolfwerende maatregelen blijft nodig. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe oplossingen en ideeën om dierhouders te ondersteunen bij het realiseren van preventieve maatregelen. Gedeputeerde Staten volgt de commissie in haar voorstel om het werk voort te zetten.

Eén van de belangrijkste taken van de zogenoemde wolvencommissie was het opstellen van een gebiedsgericht schadepreventieplan. Daarnaast kreeg de commissie de taak om de betreffende dierhouders in het aangewezen leefgebied van de wolf in Gelderland te informeren en te betrekken bij de schadepreventie.

Het preventieplan kwam uit in mei 2020 en bevatte een beschrijving van technisch haalbare preventiemaatregelen met voldoende draagvlak, gekoppeld aan normbedragen voor deze voorzieningen. Daarnaast bevatte het plan een groot aantal aanbevelingen aan dierhouders en aan de provincie.

Het opstellen van het preventieplan is nuttig geweest om tot een gedragen beschermingsnorm en bijhorende financiële bijdrage te komen. De aanbevelingen uit het plan zijn echter nog niet volledig afgerond en inmiddels zijn ook nieuwe vragen en inzichten ontstaan die leiden tot nieuwe ontwikkelingen en ideeën om wolvenschade te voorkomen.

Zo werkt de wolvencommissie aan de schadepreventie bij overige landbouwhuisdieren, de escalatieladder, de huidige bovengrens voor de vergoeding (deminimis) en de verrekening van de factor arbeid bij de vergoeding. Verder uit te werken innovaties zijn het gebruik van de autowinder voor grote kuddes, het inzetten van kuddebeschermingshonden bij gescheperde kuddes en toepassingen zoals opvallende fladderlinten om zwerfwolven af te schrikken.

Ook is er aandacht voor de deelname van dierhouders aan de subsidieregeling, die achterblijft op de verwachtingen. De commissie doet onderzoek naar de oorzaken en de mogelijke verbeteringen van de regels in samenspraak met een wolvenconsulent. Met de ontwikkeling van het aantal wolven in Europa is de inzet van wolfwerende maatregelen in toenemende mate een middel om conflicten te vermijden en vee te beschermen. Met doelgerichte adviezen aan dierhouders en aan de provincie hoopt de wolvencommissie een brede toepassing van wolfwerende maatregelen te bevorderen.

Hoewel de pioniersfase dus voorbij is, is het werk van de commissie voorlopig nog niet gedaan. De aanbeveling aan Gedeputeerde Staten is om de commissie voort te zetten, GS hebben daarmee ingestemd. De wolvencommissie blijft gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de provincie over preventieve maatregelen. Daarnaast zien de leden erop toe dat de uitvoering van de subsidieregeling blijft aansluiten bij de praktijk.

Lees het evaluatieverslag van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland.

Wolvencommissie

De wolvencommissie is in 2019 ingesteld door de Provincie Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten. De commissie heeft de taak om dierhouders te informeren over en te betrekken bij de schadepreventiemaatregelen.

Subsidieregeling

De wolf is een beschermde diersoort. Provincie Gelderland heeft de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten. De provincie vergoedt schade door wolven aan vee. Daarnaast vergoedt de provincie binnen het leefgebied ook gedeeltelijk preventieve maatregelen die landbouwhuisdieren beschermen tegen de wolf. Daarvoor heeft de provincie op advies van de wolvencommissie een subsidieregeling opengesteld: https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel