Ankeiler: In een brief gericht aan de Edese gemeenteraad en het Edese college van burgemeester en wethouders van 23 december 2021 heeft Geert Ritsema aangegeven zijn functie als wethouder neer te leggen per 1 januari 2022.

- In een brief gericht aan de Edese gemeenteraad en het Edese college van burgemeester en wethouders van 23 december 2021 heeft Geert Ritsema aangegeven zijn functie als wethouder neer te leggen per 1 januari 2022.

De SGP-fractie was onaangenaam verrast over het vertrek van de nu oud wethouder. "Het is al de tweede GroenLinks wethouder die vroegtijdig stopt. De heer Ritsema was ongeveer een jaar wethouder, aan inzet heeft het hem niet ontbroken. Meneer Ritsema wilde zoveel mogelijk GroenLinks standpunten realiseren. Er is een hoop ingang gezet, en het huidige college is niet te evenaren om dit alles te continueren. Dat er nu geen GroenLinks wethouder meer is, is te begrijpen", zo liet Gerrit Flier fractievoorzitter van de SGP donderdag avond weten tijdens het vragenuurtje bij de Edese gemeenteraad.

"Wij zien dat de werkdruk bij de overige wethouders toeneemt. Wij willen graag weten hoe het nu gaat, maar ook of er geprobeerd is om de heer Ritsema te behouden als wethouder", zo vervolgt Gerrit Flier.

Burgemeester René Verhulst in antwoord hierop: "Het college respecteert de keuze van de heer Ritsema. Wij hebben ook de brief gelezen en wat daarin wordt verwoord respecteren wij. Geert Ritsema had het gevoel dat de ambities die hij nastreefde onvoldoende behaald konden orden. Dat frustreerde hem. Heb ik hem geprobeerd te behouden? Ja, zeker, dat heb ik. Je wenst niet dat iemand vertrekt, je wilt zogezegd gezamenlijk de eindstreep halen. Wij hebben een goed gesprek gehad en ja, een na een dergelijk gesprek moet je een conclusie trekken. Je streeft naar een goede samenwerking, naar goede resultaten, maar als je te veel water bij de wijn moet doen, dan frustreert dat. Dat houd je dan ook niet tegen. Ik kan een voorbeeld noemen. De besluitvorming rondom de zero-emissiezone, hij was enorm teleurgesteld over het besluit. Ik heb hem ook gezegd dit is politiek. Hierover stond er niets in het bestuursakkoord. Je gaat naar de raad en dan komt er niet uit wat je verwacht had, waarop je had gehoopt. De meerderheid is doorslaggevend. Dat hoort bij de politiek. Geert Ritsema vond dat erg moeilijk om te accepteren. Dat frustreerde hem. Wij hebben als college de taken verdeeld en het vertrek heeft geen gevolgen voor het beleid wat gerealiseerd moet worden".

Monitor

Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om de balans op te maken: "De gemeenteraad ontvangt binnenkort de colegemonitor. Daarin is te zien welke doelstellingen zijn behaald, welke minder of welke helemaal niet zijn behaald. Ik kan u zeggen dat alles grotendeels is behaald", zo liet burgemeester René Verhulst donderdag avond weten.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Meer over

Deel dit artikel