Afdrukken
Ankeiler: Net als voorgaande maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in september in alle Gelderse regio’s.

- Net als voorgaande maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in september in alle Gelderse regio’s. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager. Deze afname doet zich ook voor in de bouw. In deze sector zijn er toenemende tekorten aan technische vakmensen, zoals elektriciens, loodgieters en monteurs van zonnepanelen en elektriciteitsnetten. Door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort neemt de vraag naar deze vakmensen alleen maar toe. Ook verlaten de komende jaren veel werknemers de bouw door pensionering. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen naar een bouwberoep.

WW-uitkeringen in FoodValley dalen verder in september

Eind september 2021 verstrekte UWV 2.935 WW-uitkeringen in FoodValley. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 2,0% (-61 uitkeringen). Dat is bijna net zo sterk als de landelijke daling van 2,2%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling in FoodValley is 25,9%, oftewel 1.026 uitkeringen. Deze regionale afname is iets sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-25,3%).

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

De afname van WW-uitkeringen doet zich ook voor in de bouw. Dit is een belangrijke sector in de oostelijke en westelijke regio’s van Gelderland. De banen van werknemers in de bouw zijn hier namelijk sterker vertegenwoordigd dan landelijk. Alleen in de regio’s Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen is deze sector iets kleiner dan landelijk.

Hoewel de bouw de afgelopen jaren groeide en er nog steeds veel projecten in de planning staan, kan de groei de komende jaren worden afgeremd. Behalve tekorten aan bouwmaterialen, kunnen ook personeelstekorten en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen de bouwproductie beperken. De bouw doet het tot nu toe echter beter dan in eerdere prognoses werd verwacht. De impact van de coronacrisis bleef in de bouw beperkt: de gerealiseerde werknemersbanen geven in 2021 een positief beeld en ook de vacatures groeien sterk. De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in de Gelderse regio’s: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten. Dit betekent goede kansen voor werkzoekenden die werk zoeken in de bouw, of zich willen laten omscholen richting een bouwberoep.

In de arbeidsmarktregio’s worden specifieke trajecten en samenwerkingsverbanden ingezet om deze kansen te verzilveren.

In de arbeidsmarktregio FoodValley is de behoefte aan personeel in bouw en techniek groot en neemt de komende jaren verder toe. Uit een enquête onder de grote werkgevers in FoodValley blijkt er behoefte aan minimaal 1.000 nieuwe vakkrachten tot en met 2030. Deze mensen zijn nodig om te voorzien in onder andere de opgave om in FoodValley 40.000 nieuwe woningen te bouwen en 30.000 woningen te verduurzamen vόόr 2030. Er worden onvoldoende jongeren opgeleid om hierin te voorzien, het aantal jongeren dat instroomt is even groot als het natuurlijk verloop in de sector. Bouw en techniek zijn dan ook in toenemende mate afhankelijk van zij-instromers. De huidige zij-instroom is echter beperkt en het ontbreekt aan een goede, structurele aanpak om deze groep te binden en te boeien voor bouw en techniek. Daarom heeft Bouwend Nederland het initiatief genomen om een actieplan op te stellen. Dit actieplan wordt opgesteld in samenwerking met alle relevante partijen in de regio FoodValley, waarbij de werkgevers nadrukkelijk zijn betrokken.

Voor de middellange termijn verwacht de sector dat de vraag naar personeel blijft aanhouden. Dat komt onder andere door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort. Daarvoor zijn veel technisch geschoolde vakmensen nodig, zoals monteurs van zonnepanelen, monteurs en installateurs van gas, elektriciteit en water (inclusief warmtepomp) en technisch isoleerders. Op dit moment is al sprake van tekorten aan dergelijke technici en hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen. De bouwsector is bovendien vergrijsd, waardoor de komende jaren veel werknemers door pensionering de sector verlaten.

Bron: UWV

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel