Investeren in Rhenen én begroting op orde - XON
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Begroting Rhenen Foto: Gemeente Rhenen
Ankeiler: Het college van b&W in Rhenen presenteert de laatste begroting van deze bestuursperiode. Ambities uit het bestuursprogramma zijn grotendeels bereikt.

RHENEN - Het college van b&W in Rhenen presenteert de laatste begroting van deze bestuursperiode. Ambities uit het bestuursprogramma zijn grotendeels bereikt. Deze plannen zijn uitgevoerd of volop in gang. De financiële positie van de gemeente is solide. Het nieuwe MFG (voorheen ’t Gastland) komt eraan. De komende jaren investeren we verder in wegen, openbaar groen en speelplaatsen.

In de begroting staan in het ‘Bericht van het College’ wat het komend jaar de belangrijkste punten voor het college zijn. Dat zijn concreet onder meer de ontwikkeling van een nieuw complex in plaats van ’t Gastland, het centrumplan Elst, de omgevingswet, bouw van betaalbare woningen, zonnepanelen op bedrijfsdaken, meer inzet van buurtsportcoaches en bijvoorbeeld de herinrichting van de Franseweg en Nieuwe Veenendaalseweg.

Financiële positie gemeente

De financiële positie van de gemeente Rhenen is solide, zeker in vergelijking met veel andere gemeenten. Het vermogen om risico’s op te vangen is uitstekend. De beperkte begrotingsruimte en de schuldenpositie vragen de komende jaren aandacht. Ook zijn er onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de compensatie vanuit het Rijk voor jeugdzorg. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. De gevolgen van corona werken uiteraard ook door.

Blijven investeren in de samenleving Gemeenten staan voor grote opgaven op het gebied van klimaat en woningen, zo ook Rhenen. "De financiën staan er momenteel, in vergelijking met veel andere gemeenten, goed voor. We blijven in staat om te investeren in onze samenleving. Een jaar geleden hielden we nog rekening met de mogelijkheid van forse bezuinigingsmaatregelen. Doordat het Rijk extra heeft moeten bijdragen in het gemeentefonds, is daar op dit moment geen sprake van," aldus Hans Boerkamp, wethouder Financiën.

Lasten per onderwerp In onderstaande grafieken zijn de uitgaven per onderwerp inzichtelijk gemaakt. En is aangegeven welke inkomsten daar tegenover staan.

Afbeelding
Begroting Rhenen Foto: Gemeente Rhenen💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel