Afdrukken
Ankeiler: De Dickens Fair Commissie in Bennekom volgt al lang de ontwikkelingen met betrekking tot Corona op de voet.

BENNEKOM - De Dickens Fair Commissie in Bennekom volgt al lang de ontwikkelingen met betrekking tot Corona op de voet. Zoals het er naar uit ziet, zal volgens de commissie, in het najaar Corona zeker niet afnemen, men vreest eerder voor een toename. Hoe de overheid hier in December mee omgaat is thans nog zeer onzeker. Daarom heeft de Commissie besloten de Dickens Fair in Bennekom voor 2021 af te gelasten.

Een Dickens Fair onder deze omstandigheden betekent een groot risico, voor de inkoop, voor de voorbereiding en deelname. En dat geldt ook voor ons het maken van afspraken over bijvoorbeeld kramen, beveiliging, optredens, verzekering, vergunningen, attracties en dergelijke.

Op dit moment worden er aan vergelijkbare evenementen vanwege overheidswege strenge eisen gesteld. Denk aan het testen voor toegang, verplicht vaccinatiebewijs, 1 persoon per 5 m2, 1,5 meter afstand houden, wachtrij beheersing voor kramen, toegangscontrole en dergelijke. Deze eisen versoepelen per 25 September, doch toegangscontrole blijft of wordt ingevoerd.

Begin oktober is de uiterste datum waarop de vergunning ingediend moet worden, inclusief een Corona beheersplan, uitgaande van de eisen die dan gelden, zoals de toegangscontrole. In de tijd daarna kunnen de eisen, afhankelijk van de situatie, met betrekking tot Corona veranderen met alle gevolgen van dien voor de voorbereidingen.

Na zorgvuldig wikken en wegen is de organisatie tot de conclusie gekomen dat het thans niet haalbaar is een Dickens Fair voor te bereiden en te realiseren, zonder onzekerheden en risico’s, zoals zij dat gewend is al 16 jaar te doen. Aan de toegangscontrole verbonden aan het evenement in de buitenlucht, in relatie tot Corona, is redelijkerwijs niet te voldoen.

De jaarlijkse Dickens Fair vereist een zeer zorgvuldige voorbereiding, een tijdsplanning, medewerking van velen en dergelijke.De Commissie hebben heeft daar tijd voor nodig zonder onzekerheid en risico’s.

De Commissie vertrouwt er wel op een geweldige Dickens Fair 2022 op 9 en 10 december 2022 te kunnen organiseren.💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel