Kringloopeconomie vraagt om meer recycling van huisafval in Veenendaal - XON
Ankeiler: Verdere vermindering van huishoudelijk afval is nodig voor een kringloopeconomie.

VEENENDAAL - Verdere vermindering van huishoudelijk afval is nodig voor een kringloopeconomie. Dat is de hoofdboodschap uit het nieuwe beleidsplan 2022-2025 voor huishoudelijk afval waar de gemeenteraad in Veenendaal in september 2021 een besluit over zal nemen. Minder afval dat naar de afvalverbranding gaat en meer afval dat als grondstof hergebruikt wordt. Uiteindelijk wil Veenendaal in 2050 100% circulair zijn en al het afval weer inzetten als grondstof.

“Eigenlijk niets nieuws”, aldus wethouder Marco Verloop. “Vroeger gaven wij de schillen aan de varkens en oude kleding werd meegegeven aan de voddenboer. Maar pas nadat wij het echt niet meer konden herstellen. Naar die kringloopeconomie willen we nu ook weer, maar dan op een manier die bij het leven van nu past. Zodat we verantwoord omgaan met onze aarde, met zo min mogelijk en het liefst helemaal geen verbruik van grondstoffen en energie. En met zo min mogelijk of helemaal geen afval.”

Inzet van inwoners nodig voor meer recycling

In 2011 had een Veenendaalse inwoner nog gemiddeld 241 kilo restafval per jaar. In 2020 was dit gedaald tot 122 kilo en voor 2025 is het doel maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. De inwoners van Veenendaal hebben dus al een goede bijdrage geleverd aan het verminderen van afval. Maar het kan nog beter. We geven aandacht aan veel én goed afval scheiden. Want als het afval goed gescheiden is, kan het beter hergebruikt worden in nieuwe producten. Vervuiling in het PMD, in GFT+e of in het oud papier kan leiden tot afkeur voor hergebruik. Dan moet het afval alsnog naar de dure afvalverbranding en dat is niet goed voor het milieu én niet goed voor de portemonnee van de inwoners. Want alle kosten voor afvalinzameling en verwerking zien inwoners terug in de afvalstoffenheffing. In 2025 moet minimaal 65% van al ons afval gerecycled worden.

Draagvlak voor afvalscheiding

Uit een enquête waaraan 1150 inwoners hebben meegedaan blijkt dat de bewoners hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Er is veel draagvlak voor het scheiden van afval waarbij de inwoners zelf de afvalstromen apart houden. Alleen voor PMD zou Veenendaal kunnen kiezen voor nascheiding, maar de bewoners geven aan ook het PMD liever zelf te scheiden dan dat dit in een nascheidingsfabriek gebeurt. Een goede keuze volgens het college van Veenendaal, want zogenaamde bronscheiding is goedkoper en is nodig om bewoners mee te nemen in verdere stappen naar een kringloopeconomie.💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel